Antiga Font del Cirerer

L'antiga Font del Cirerer es troba a la Plaça de l'Ajuntament i va ser la primera del municipi en ser declarada d'ús públic.

L’any 1839, va ser declarada d’ús públic. Avui en dia, és una de les fonts on molta gent va a buscar-hi aigua.