La Cellera de Ter

La Cellera de Ter és un municipi situat dins la comarca natural de les Guilleries. Està format per tres nuclis: El Pasteral, Pladamont i Pladavall.