Ànima de natura

Posa en valor la persona a través de la natura! Saviesa i coneixement de la natura aplicat a la salut, el benestar, l'autorealització i el creixement personal per a tots els públics, particulars, empreses i centres educatius.

Ànima de Natura guia i acompanya les persones en el seu camí personal i professional; a la natura, com a espai físic i medicinal, i amb la natura, com a font d’inspiració i mirall, guiant i acompanyant les persones, especialment al voltant de la vocació professional i/o autorealització personal.

S’ofereixen experiències i formacions per a tots els públics:

-Experiències individuals a, per i amb la natura al voltant de la millora de la salut, el benestar personal, i l’autorealització.

-Experiències per a grups de persones al voltant del creixement espiritual i amb valors en diferents tipologies d’ecosistemes.

-Experiències per a grups familiars i d’amics al voltant del retrobament i el restabliment dels vincles.

-Experiències al voltant dels cicles naturals de la Terra, la seva natura, ancestral i espiritual, al voltant del manteniment espiritual personal.

-Experiències de Team building per equips de persones al voltant del creixement personal i la cohesió grupal a la natura (petites i mitjanes empreses, equips impulsors de socis empresarials).

-Formacions diverses al voltant de la teràpia i a i amb la natura, i els valors i significats espirituals que ens aporta adreçades a guies de natura i terapeutes.

-Formacions diverses al voltant de la pedagogia de l’infant a i amb la natura, i en l’acompanyament de l’autorealització personal de l’adolescent adreçades a persones del sector de l’educació.

-Formacions al voltant d’una vida més autosuficient i sostenible amb la natura que som i ens envolta.

-Pack d’experiències en format de retirs en silenci o temàtics per objectius amb professionals especialitzats arreu de les Guilleries.

-Experiències i formacions personalitzades per a grups, famílies i amics.