Font de Santa Escolàstica

És una font amb propietats mineromedicinals situada dins del recinte de l'Antic Balneari de la Font Picant. Antigament, aquesta era recomanada per curar gastràlgies i malalties de l'estómac.

Aquesta font va ser descoberta l’any 1877. Està situada a 687, 92 metres sobre el nivell del mar i està molt a prop d’una altra font, la de Sant Josep.

Aquesta font es recomanava per curar gastràlgies i malalties d’estómac.