Doctor Gravalosa

El doctor Josep Gravalosa, va ser el primer en analitzar les aigües de la Font Picant i descobrir les seves propietats mineromedicinals.

El segle XVII, uns ramaders van descobrir que hi havia una aigua a prop de la riera de Mansolí que tenia un gust diferent. Van arribar veus que un bou s’havia curat de la irritació de ronyons que tenia gràcies a beure d’aquella font. El mateix Doctor Gravalosa va voler-ho comprovar. Ja només provant-la ell mateix, va observar que tenia unes grans propietats diürètiques.

Va començar a prescriure-la als seus pacients amb problemes de bufeta, còlics nefrítics i de ronyons i va observar que pràcticament tots s’acabaven curant. A partir d’aleshores, la va donar a conèixer tot escrivint la seva primera memòria d’aquestes aigües l’any 1779. Allà hi inclou els primers anàlisis i hi descriu les propietats que tenen les aigües que ajuden a curar còlics nefrítics i ronyons.

El 1909, l’Ajuntament va decidir posar a una plaça molt cèntrica i a un carrer el nom del Doctor Gravalosa en el seu honor. El 1911, la casa de la Saleta va fer posar una làpida amb una inscripció extreta de la seva memòria a les escales que porten al Balneari.