Font de Sant Josep

Font amb propietats mineromedicinals situada dins del recinte del Balneari de la Font Picant. És una aigua molt rica en diòxid de carboni i carbonats. Antigament, la seva aigua era recomanada per guarir tota classe de litiasi.

Està situada a l’Antic Balneari de la Font Picant i va ser descoberta pel Doctor Gravalosa.

Aquesta font es caracteritza per ser la més antiga i la que més propietats mineromedicinals té. Es va descobrir al segle XVII. Està situada a una 5,80 metres de la riera de Mansolí i a 693,49 metres sobre el nivell del mar.

És molt rica en diòxid de carboni i carbonats; és per aquest motiu que és la més apropiada per tota classe de litiasi.

Des del 1879, que aquesta font, juntament amb la de Santa Teresa i l’Escolàstica, van ser declarades d’utilitat pública.